Категория Вербален език

Количество и брой думи, които децата учат във всяка възраст
Вербален език

Количество и брой думи, които децата учат във всяка възраст

Първите думи обикновено се появяват около първия рожден ден, около 12 до 15 месеца. Този момент обикновено е дългоочакван и запомнен от родителите им, като се поставя началото на процес, който ще се увеличава с всеки изминал ден. От този момент нататък колко и какви думи учат децата според възрастта си?

Прочетете Повече

Вербален език

Количество и брой думи, които децата учат във всяка възраст

Първите думи обикновено се появяват около първия рожден ден, около 12 до 15 месеца. Този момент обикновено е дългоочакван и запомнен от родителите им, като се поставя началото на процес, който ще се увеличава с всеки изминал ден. От този момент нататък колко и какви думи учат децата според възрастта си?
Прочетете Повече